Jens Møller Nicolaisen, f. 1957.
Uddannet arkitekt på Kunstakademiet 1989, de fleste studieår på designafdelingerne og afgangsprojekt på Afdelingen for Industrielt Design. Før samt under studietiden adskillige freelanceopgaver indenfor industrielt design (maskiner og hospitalsudstyr) samt grafiske opgaver for forskellige virksomheder. Desuden diverse opgaver som freelance-fotograf.

Undervisning: Forelæsninger og kurser i grafisk præsentation mv. på Landbohøjskolen og Arkitektskolen på Kunstakademiet, samt Danmarks Designskole (1987-98). Desuden fastansættelse som faglærer i designfag på VUC Frederiksberg samt Borupgård Amtsgymnasium i Ballerup (1995-98).

1995-2002 ansættelse på Byplantegnestuen as i København, primært som grafisk medarbejder. Arbejdsområder bl.a.: Grafisk design (byplanpublikationer, salgsmateriale, projektpræsentationer m.m.m.), webdesign og interaktion, skærmdesign, diagrammer, tegning og digital farvelægning, billedbehandling, computerpleje (Mac).

2002 eget firma.