tm6

Design til udstillinger er et arbejdsområde, hvor rum og flader skal spille sammen. Med rødderne i arkitektfaget er det naturligt at arbejde kreativt med design som en helhed - det rumlige og det grafiske hænger sammen, uanset om der er tale om en stor messestand eller en roll-up til forkontoret.

En klar og appetitlig præsentation af projekterne er næsten en forudsætning for at have vinderchancer i arkitektkonkurrencer. Vi har lavet af plancher og hefter og bearbejdet illustrationer (f.eks. farvelægning), men også medvirket på et mere overordnet plan i selve projektudformningen.

Min fritidsinteresse for klassiske Citroënbiler har helt naturligt medført en mængde grafiske opgaver, ikke mindst med bladet Attraction gennem næsten 30 år. Men også indenfor web- og udstillingsdesign. I portfolioen er der også et par eksempler på det.